در حال بارگذاری ویدیو ...

اخبار و روایدادهای خراسان جنوبی جمعه 26 / 1 / 1401

۰ نظر گزارش تخلف
رسانه صوتی تصویری بازتاب خراسان
رسانه صوتی تصویری بازتاب خراسان

اخبار و روایدادهای خراسان جنوبی 26جمعه / 1 / 1401
مدیر مسئول : فاطمه تاکی
سردبیر : حمید رضا تاکی
گوینده : محدثه حسامی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

اخبار و روایدادهای خراسان جنوبی جمعه 26 / 1 / 1401

۰ لایک
۰ نظر

اخبار و روایدادهای خراسان جنوبی 26جمعه / 1 / 1401
مدیر مسئول : فاطمه تاکی
سردبیر : حمید رضا تاکی
گوینده : محدثه حسامی

اخبار و سیاست