Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۲۲۱ بازدید

  • 00:00
  • Amir

موجود عجیبی به نام ناتیلوس

fantastic beasts
fantastic beasts
منتشر شده در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۶

مَلَوانَک یا ناتیلوس جانوری دریایی از ردهٔ سرپایان و خانوادهٔ ملوانکان Nautilidae است. ملوانک ۶ گونه دارد که به دو جنس تقسیم می‌شوند.
این جانوران طی میلیون‌ها سال تقریباً هیچ تغییری نکرده‌اند و تنها عضو باقی‌مانده از زیرردهٔ ملوانک‌سانان Nautiloidea هستند. به این خاطر اغلب به آن‌ها لقب "فسیل‌های زنده" داده می‌شود.