در حال بارگذاری ویدیو ...

خط فارسی از کجا آمده؟ [تاریخچه خط فارسی]

باید بدونیم !!
باید بدونیم !!


خط فارسی تاریخ چند صد ساله داره و تغیرات زیادی رو پشت سر گذاشته تا به اینجا رسیده. بعد از تسلط اعراب بر سرزمین های ایران خط کوفی جای خط پهلوی رو میگیره و کم کم خط پهلوی باستانی فقط توسط موبدان زرتشتی مورد استفاده قرار می گرفت تا اینکه اون هم به تدریج از بین رفت.
ریشه خط فارسی امرزوه از خط و الفبای عربی گرفته شده که ما توی این ویدئو این مساله رو بررسی کردیم و تاریخچه خط فارسی و خط ایرانیان رو توضیح دادیم.
لینک سابسکرایب کانال دروازه تاریخ:
https://www.youtube.com/c/HistoryGate?sub_confirmation=1

سوال انتهای ویدئو: به نظر شما آیا خط فارسی که امروزه استفاده می کنیم ایرادی داره؟ اگه داره چه ایراداتی داره؟

منابع این ویدئو و ویدئوی قسمت دوم خط فارسی:
کتاب خط در ایران - کاظم استادی
کتاب تاریخچه خط فارسی - کاظم استادی
کتاب سیر تحول خط عمومی فارسی - کاظم استادی
مقاله تاریخ خط فارسی محمد تقی بهار
مقاله تاریخ خط در ایران سعید نفیسی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

خط فارسی از کجا آمده؟ [تاریخچه خط فارسی]

۱ لایک
۰ نظر


خط فارسی تاریخ چند صد ساله داره و تغیرات زیادی رو پشت سر گذاشته تا به اینجا رسیده. بعد از تسلط اعراب بر سرزمین های ایران خط کوفی جای خط پهلوی رو میگیره و کم کم خط پهلوی باستانی فقط توسط موبدان زرتشتی مورد استفاده قرار می گرفت تا اینکه اون هم به تدریج از بین رفت.
ریشه خط فارسی امرزوه از خط و الفبای عربی گرفته شده که ما توی این ویدئو این مساله رو بررسی کردیم و تاریخچه خط فارسی و خط ایرانیان رو توضیح دادیم.
لینک سابسکرایب کانال دروازه تاریخ:
https://www.youtube.com/c/HistoryGate?sub_confirmation=1

سوال انتهای ویدئو: به نظر شما آیا خط فارسی که امروزه استفاده می کنیم ایرادی داره؟ اگه داره چه ایراداتی داره؟

منابع این ویدئو و ویدئوی قسمت دوم خط فارسی:
کتاب خط در ایران - کاظم استادی
کتاب تاریخچه خط فارسی - کاظم استادی
کتاب سیر تحول خط عمومی فارسی - کاظم استادی
مقاله تاریخ خط فارسی محمد تقی بهار
مقاله تاریخ خط در ایران سعید نفیسی

آموزش