در حال بارگذاری ویدیو ...

تنظیمات گرمایش کولر گازی چگونه است؟

کاراباما | Karabama
کاراباما | Karabama

آیا می‌دانستید می‌توان از کولر گازی به عنوان وسیله‌ای برای گرمایش نیز استفاده کرد؟
با تغییرات در تنظیمات اسپلیت حالت گرمایش آن را فعال و در فثل‌عای سرد سال نیز از کولر گازی استفاده کرد. در این ویدیو نحوه راه اندازی گرمایش کولر گازی را به شما آموزش داده‌ایم. همچنین شما می‌توانید با مطالعه مقاله زیر نکات ضروری و مورد نیاز به این مطلب را مطالعه کنید.

https://karabama.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تنظیمات گرمایش کولر گازی چگونه است؟

۲ لایک
۰ نظر

آیا می‌دانستید می‌توان از کولر گازی به عنوان وسیله‌ای برای گرمایش نیز استفاده کرد؟
با تغییرات در تنظیمات اسپلیت حالت گرمایش آن را فعال و در فثل‌عای سرد سال نیز از کولر گازی استفاده کرد. در این ویدیو نحوه راه اندازی گرمایش کولر گازی را به شما آموزش داده‌ایم. همچنین شما می‌توانید با مطالعه مقاله زیر نکات ضروری و مورد نیاز به این مطلب را مطالعه کنید.

https://karabama.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C/

آموزش