در حال بارگذاری ویدیو ...

نحوه احیای الکترود های پی اچ هانا آمریکا توسط محلول HANNA HI7082

فنی مهندسی سیانکو
فنی مهندسی سیانکو

محلول احیای الکترود 3.5 مولار کلرید پتاسیم مدل HANNA HI7082 برای پر کردن مجدد محلول الکترولیت الکترود های اتصال دوگانه طراحی شده است.
https://www.seeanco.com/hanna-hi7082-3-5m-kcl-electrolyte-fill-solution-for-double-junction-electrodes/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نحوه احیای الکترود های پی اچ هانا آمریکا توسط محلول HANNA HI7082

۰ لایک
۰ نظر

محلول احیای الکترود 3.5 مولار کلرید پتاسیم مدل HANNA HI7082 برای پر کردن مجدد محلول الکترولیت الکترود های اتصال دوگانه طراحی شده است.
https://www.seeanco.com/hanna-hi7082-3-5m-kcl-electrolyte-fill-solution-for-double-junction-electrodes/

آموزش