در حال بارگذاری ویدیو ...

تعمیرات تخصصی اکسل خودروی ماکسیما در تعمیرگاه تخصصی وستینال

کاراک
کاراک

در واقع اکسل خودرو تیر عرضی خودرو شماست و با توجه به نوع خودروی شما دو اکسل جلو و عقب آن در دو حالت محرک یا غیرمحرک عمل می‌کنند. ساختار اکسل بواسطه وظایف سنگین مانند مکانیزم فرمان، انتقال قدرت، آزادی‌های حرکتی و ، ساختاری پیچیده و متشکل از چندین قطعه است مانند چهارشاخ گاردان، صلیبی، فلانچ، هوزینگ، کرانویل و پینیون، کله گاوی، سیبک زیر اکسل، سیبک زیر اکسل و
.
کسل با توجه به وظایفی که در خودروی شما بر عهده دارد، انواع مختلفی مانند اکسل صلب یا ثابت که خود شامل جلوفرمان پذیر (Steered Rigid Front Axle)، اکسل عقب محرک (Driven Rigid Rear Axle) ، اکسل جلو محرک (Rigid Front Driven Axle)، اکسل مرده (Dead Axle) می شود و یا اکسل های تعلیق مستقل (Independent Suspension Axles) دارد.
.
ما در تعمیرمگاه وستینال در بخش تعمیرات خودروی ماکسیما به تعمیرات تخصصی اکسل خودروی ماکسیما میپردازیم .
لینک سایت:https://westinal.com/mechanic/ تعمیرگاه مکانیکی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تعمیرات تخصصی اکسل خودروی ماکسیما در تعمیرگاه تخصصی وستینال

۰ لایک
۰ نظر

در واقع اکسل خودرو تیر عرضی خودرو شماست و با توجه به نوع خودروی شما دو اکسل جلو و عقب آن در دو حالت محرک یا غیرمحرک عمل می‌کنند. ساختار اکسل بواسطه وظایف سنگین مانند مکانیزم فرمان، انتقال قدرت، آزادی‌های حرکتی و ، ساختاری پیچیده و متشکل از چندین قطعه است مانند چهارشاخ گاردان، صلیبی، فلانچ، هوزینگ، کرانویل و پینیون، کله گاوی، سیبک زیر اکسل، سیبک زیر اکسل و
.
کسل با توجه به وظایفی که در خودروی شما بر عهده دارد، انواع مختلفی مانند اکسل صلب یا ثابت که خود شامل جلوفرمان پذیر (Steered Rigid Front Axle)، اکسل عقب محرک (Driven Rigid Rear Axle) ، اکسل جلو محرک (Rigid Front Driven Axle)، اکسل مرده (Dead Axle) می شود و یا اکسل های تعلیق مستقل (Independent Suspension Axles) دارد.
.
ما در تعمیرمگاه وستینال در بخش تعمیرات خودروی ماکسیما به تعمیرات تخصصی اکسل خودروی ماکسیما میپردازیم .
لینک سایت:https://westinal.com/mechanic/ تعمیرگاه مکانیکی