در حال بارگذاری ویدیو ...

پروفیل گالوانیزه برای تاسیسات از کانکت تهیه کنید

کلینیک ترانسپلنت
کلینیک ترانسپلنت

تولید پروفیل های نیمه سنگین با استفاده از سردسازی، دارای مزایای زیادی نسبت به نورد گرم است. در سردسازی، ابعاد قطعات تولیدشده بسیار دقیق تر از ابعاد قطعات تولیدشده در نورد گرم است و تفاوت نامحسوسی بین قطعه طراحی شده و ساخته شده وجود دارد. همچنین به دلیل تولید آن در دمای محیط، دیگر نیازی به سیستم های گرمایشی کوره و ذوب نیست و تولید ابعاد کوچک تر و قطعات با ضخامت کمتر نیز امکان پذیر است.

https://connectfixing.com/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

پروفیل گالوانیزه برای تاسیسات از کانکت تهیه کنید

۰ لایک
۰ نظر

تولید پروفیل های نیمه سنگین با استفاده از سردسازی، دارای مزایای زیادی نسبت به نورد گرم است. در سردسازی، ابعاد قطعات تولیدشده بسیار دقیق تر از ابعاد قطعات تولیدشده در نورد گرم است و تفاوت نامحسوسی بین قطعه طراحی شده و ساخته شده وجود دارد. همچنین به دلیل تولید آن در دمای محیط، دیگر نیازی به سیستم های گرمایشی کوره و ذوب نیست و تولید ابعاد کوچک تر و قطعات با ضخامت کمتر نیز امکان پذیر است.

https://connectfixing.com/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87/