Skip to main content
نماوا
۱۱۲ بازدید

  • خل و چل ها

تصادف دو قطار در روسیه

شبکه ویدئوهفت
کانال تایید شده شبکه ویدئوهفت
منتشر شده در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۶

بر اساس آمار اولیه، دهها نفر در این تصادف که در مسکو اتفاق افتاده زخمی شده اند.