در حال بارگذاری ویدیو ...

اره حقیقتا تلخن-ولی عمیق نگاه کنی زیبایی هم میبینی!

۳۳ نظر گزارش تخلف
†-
†-

ادب و درک یکی که با درد و سختی بزرگ میشه میدونی چقدره؟
به اندازه روحش....قلبش...
(. زیبایی که تو چشماشه... غیر قابل توصیفه...بعضیا خیلی چشمای قشنگی دارن)

بعد یکی که تو تمام اسایش و ارامش زندگی میکنه....به خیلی چیزا قانع نیست!
خیلی وقتا این جور موقعیت ها نشون میدن ادما فرق دارن...
چون شرایط اطرافشون فرق داره......
چون خدا اینطوری خواسته یه سریا حسرت بخورن برای چیزی که دست خودشون نیست .... برای چیزی که شاید هیچ وقت نتونن داشته باشن ... مث مادر...مث پدر...ولی چیزای دیگه به دست میارن... مث درک...مث عقل.... اره اینا در عین درد داشتن...زیبان...!
"یه روزی شاید چیزی که حسرتشو داری واقعن از ته دل میخوایش به دستش میاری رفیق سخت نگیر نشد هم اشکالی نداره !"
باورم نمیشه برای این ویدیو اشکم در اومد-چرا باورم میشه حیح!

نظرات (۳۳)

Loading...

توضیحات

اره حقیقتا تلخن-ولی عمیق نگاه کنی زیبایی هم میبینی!

۱۵ لایک
۳۳ نظر

ادب و درک یکی که با درد و سختی بزرگ میشه میدونی چقدره؟
به اندازه روحش....قلبش...
(. زیبایی که تو چشماشه... غیر قابل توصیفه...بعضیا خیلی چشمای قشنگی دارن)

بعد یکی که تو تمام اسایش و ارامش زندگی میکنه....به خیلی چیزا قانع نیست!
خیلی وقتا این جور موقعیت ها نشون میدن ادما فرق دارن...
چون شرایط اطرافشون فرق داره......
چون خدا اینطوری خواسته یه سریا حسرت بخورن برای چیزی که دست خودشون نیست .... برای چیزی که شاید هیچ وقت نتونن داشته باشن ... مث مادر...مث پدر...ولی چیزای دیگه به دست میارن... مث درک...مث عقل.... اره اینا در عین درد داشتن...زیبان...!
"یه روزی شاید چیزی که حسرتشو داری واقعن از ته دل میخوایش به دستش میاری رفیق سخت نگیر نشد هم اشکالی نداره !"
باورم نمیشه برای این ویدیو اشکم در اومد-چرا باورم میشه حیح!