Skip to main content
۱,۵۷۸ بازدید

  • Beyad78 (#آتش_به_اختیار)
  • ll  αтяιѕα777 ll
  • Ares-
  • ❤️ ÐØИ¥Â ❤️ توت فرنگی  ❤️
  • امیر

شجرۀ ملعونه دیروز، شجرۀ ملعونه امروز..

«نفوذ» یکی از مهمترین حربه های جبهۀ شیطان در مقابله با جبهۀ حقّ است. دیرز یهود بنی اسرائیل با بنی امیّۀ یهودی الاصل؛ و امروز رژیم صهیونیستی با آل سعود یهودی الاصل.. منافقان در پایین‏ ترین درکات دوزخ قرار دارند؛ و هرگز یاورى براى آنها نخواهى یافت! (آیۀ 145 - سورۀ نساء)