Skip to main content
زولا
۱۳۴ بازدید

اسکرابر آنتی باکتریال / شستشو و از بین باکتری ها در بیمارستان

دستگاه اسکرابر آنتی باکتریال دارای قابلیت از بین بردن باکتری می باشد و جهت نظافت حرفه ای و ضدعفونی کردن بیمارستان ها به کار می رود. شرکت ابراهیم 87184-021 www.ebrahim.ir