در حال بارگذاری ویدیو ...

معافیت مشمول موارد خاص

مرکز مشاوره آویژه
مرکز مشاوره آویژه

با توجه به قوانین موجود در دفترچه راهنمای نظام وظیفه عمومی که برای انواع معافیت سربازی نوشته شده است، افراد با شرایط و ضوابط خاص می توانند از انواع این گونه معافیت ها استفاده کنند. دغدغه بسیاری از افرادی که به سن خدمت سربازی نزدیک می شوند، رهایی و معافیت از خدمت سربازی است.

مرکز مشاوره آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی، استخدام، کنکور، روانشناسی، مهاجرت تحصیلی و.......

https://avije.org/%d9%85%d8%b4%d9%85%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال