Skip to main content
تک بلیط
۳۹۳ بازدید

  • RKH
  • آقای خطای دید
  • .
  • منم غلام اباالفضل_هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق#آتش_به_اختیار

حسین ثارالله عباس قمر بنی هاشم

آقای خطای دید
آقای خطای دید
منتشر شده در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۵

این یک تابلو تکمیل شونده است که چهار تصویر را در آن واحد در خود جای داده است. این پازل با بیست قطعه مکعبی ساخته شده که به با تغییر وضعیت هرکدام در جای خود سازنده تصویری متفاوت هستند. چشم ما برای دیدن تصاویر به صورت دقیق عوامل ناقض یا مخل را به صورت پیش فرض نادیده میگیرد. بنا براین قسمت های تغییر شکل داده کمتر دیده می شوند و تصویر اصلی که تکمیل شده است دیده می شود.