در حال بارگذاری ویدیو ...

طرح برخورد با سارقین زورگیران حاملین سلاح سرد قمه چاقو گرز شمشیر توسط پلیس پیشگیری تهران بزرگ

پایگاه خبری صفر دو یک
پایگاه خبری صفر دو یک

طرح دستگیری و برخورد با سارقان زورگیر بعنف حاملین سلاح سرد چاقو قمه شمشیر گرز توسط پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گزارش تصویری پایگاه خبری صفر دو یک

https://sefrdoyek.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d9%82%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3/?fbclid=IwAR2z1v64MV-FFmCPM8L63_l76bpRCwOKfp9aPjS3fllV8O_szN4dfmnH_fs

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

طرح برخورد با سارقین زورگیران حاملین سلاح سرد قمه چاقو گرز شمشیر توسط پلیس پیشگیری تهران بزرگ

۰ لایک
۰ نظر

طرح دستگیری و برخورد با سارقان زورگیر بعنف حاملین سلاح سرد چاقو قمه شمشیر گرز توسط پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گزارش تصویری پایگاه خبری صفر دو یک

https://sefrdoyek.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d9%82%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%88%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3/?fbclid=IwAR2z1v64MV-FFmCPM8L63_l76bpRCwOKfp9aPjS3fllV8O_szN4dfmnH_fs

اخبار و سیاست