Skip to main content
۷۲۹ بازدید

نژادپرست‌ترین رئیس جمهور آمریکا

News
News
منتشر شده در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۷