در حال بارگذاری ویدیو ...

محله سر چشمه

آزمون گردشگری اینترنشنال | Quiz Tourisme International
آزمون گردشگری اینترنشنال | Quiz Tourisme International

ایران به روایت آثار .

سر چشمه پایتخت .

گذری بر سر چشمه تهران .

محله اعیان ، منطقه فقرا شد .

قسمت شصت و هشتم .

وقتی تهران رشد کرد ، محله اعیان نشین سر چشمه فقط ناظر ماند ؛ چیزی نصیب نبرد و فقیر شد .

گزارش و تدوین : محسن ظهوری .

تصاویر : داود قهر دار . مصطفی عسگری . شایان محرابی . زهرا قزلو . بابک یگانه .

منبع : مقاله ها و کتاب های عبدالله انوار . ناصر تکمیل همایون . حمید رضا حسینی .

ناصر تکمیل همایون ( ۲ آذر ۱۳۱۵ – ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ) جامعه شناس و تاریخ نگار ایرانی و استاد پژوهش کده تاریخ پژوهش گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بود .

سایت تحلیلی خبری عصر ایران .

راهنمای گردشگری محلی تهران .

https://www.namasha.com/v/l4NDAcZJ/ .

https://www.namasha.com/amp/l4NDAcZJ/ .

آزمون گردشگری اینترنشنال | Quiz Tourisme International .

https://www.namasha.com/quiztourisme/ .

https://www.namasha.com/tourisme/ .

https://www.namasha.com/international/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/playlists/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/followers/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/likes/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/about/ .

https://quiztourisme.blogsky.com/ .

https://quiztourisme.blogsky.com/posts/ .

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

محله سر چشمه

۸ لایک
۰ نظر

ایران به روایت آثار .

سر چشمه پایتخت .

گذری بر سر چشمه تهران .

محله اعیان ، منطقه فقرا شد .

قسمت شصت و هشتم .

وقتی تهران رشد کرد ، محله اعیان نشین سر چشمه فقط ناظر ماند ؛ چیزی نصیب نبرد و فقیر شد .

گزارش و تدوین : محسن ظهوری .

تصاویر : داود قهر دار . مصطفی عسگری . شایان محرابی . زهرا قزلو . بابک یگانه .

منبع : مقاله ها و کتاب های عبدالله انوار . ناصر تکمیل همایون . حمید رضا حسینی .

ناصر تکمیل همایون ( ۲ آذر ۱۳۱۵ – ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ) جامعه شناس و تاریخ نگار ایرانی و استاد پژوهش کده تاریخ پژوهش گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بود .

سایت تحلیلی خبری عصر ایران .

راهنمای گردشگری محلی تهران .

https://www.namasha.com/v/l4NDAcZJ/ .

https://www.namasha.com/amp/l4NDAcZJ/ .

آزمون گردشگری اینترنشنال | Quiz Tourisme International .

https://www.namasha.com/quiztourisme/ .

https://www.namasha.com/tourisme/ .

https://www.namasha.com/international/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/playlists/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/followers/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/likes/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/about/ .

https://quiztourisme.blogsky.com/ .

https://quiztourisme.blogsky.com/posts/ .

سرگرمی و طنز