Skip to main content
بلک میرور
۴۹۹ بازدید

حمام کردن پاندای کوچک توسط پاندای مادر

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۷

ویدئوی حمام کردن پاندای کوچک توسط مادرش بسیار دیدنی است. در این تصویر مادر که فرزندش بسیار کثیف است را به زور حمام می کند. مادر فرزندش را به طور کامل در آب فرو می برد تا بتواند او را تمیز کند.