Skip to main content
تک بلیط
۷۳ بازدید

ویدئوی صحبت های آیت الله مصباح در مورد حرام بودن گوشت گوسفند در شرایط خاص

تماشاتن
تماشاتن
منتشر شده در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

قبلا خبرگزاری ها جوری این خبر رو انعکاس دادن که اشتباها القا میشد به خاطر گرانی گوشت این صحبت انجام شده