Skip to main content
۴۶ بازدید

تصاویری از تصادف زنجیره ای بیش از 50 خودرو در دنور آمریکا

پایگاه خبری نیک رو
کانال تایید شده پایگاه خبری نیک رو
منتشر شده در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۸

تصاویری از تصادف زنجیره ای بیش از 50 خودرو در دنور آمریکا


www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :