در حال بارگذاری ویدیو ...

Kiosk - Roozmaregi | کیوسک - روزمره گی

۰ نظر گزارش تخلف
صفربوک
صفربوک

Kiosk - Roozmaregi (Dailiness) Hi-Fi Version
From the Album "Ordinary Man" by the Iranian Underground Rock Band "Kiosk", comes the first music video for the song "Roozmaregi(Dailiness)". Copyright (c) 2005 Bamahang Productions.

roozmaregi (dailiness)
Song by Kiosk

Lyrics
خوشبختی یعنی یه مرد خیکی
حساب بانکی ماشین مشکی
ازدواج شکل یه زن چاق
دسپخت عالی جهیزیه کامل
خانواده یعنی چند تا بچه لوس
آخر هفته جاده چالوس
عشق یعنی دختر شریک بابا
عروسی که کردی بیا سهمتو بردار
اینه معنی روزمرگی
گم شدیم تو پیچ و خم زندگی
موفقیت یعنی قبولی تو کنکور
رفتن به کانادا با رشوه و پول
معروفیت یعنی یه عکس و امضا
از مهران مدیری رضایه گلذار
اخبار یعنی نشربه زرد
شادمهر فرار کرد هدیه شوهر کرد
پول یعنی فلسفه وجودی
اگه داری هستی نداری هیچ وقت نبودی
اینه معنی روزمرگی
گم شدیم تو پیچ و خم زندگی
تفریح یعنی سریال بی مزه
فوتبال دیمی ساندوچ بد مزه
ای داد از روزمرگی
مشغولیت یعنی ماشین سواری
شهرک به بالا جردن به پایین
گم شدیم تو پیچ و خم زندگی
شخصیت یعنی گوشی موبایلت
آدرس خونت یا مارک رو شلوارت
خوشبختی یعنی یه مرد خیکی
خوشبختی
آه
روز مرگی

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

Kiosk - Roozmaregi | کیوسک - روزمره گی

۰ لایک
۰ نظر

Kiosk - Roozmaregi (Dailiness) Hi-Fi Version
From the Album "Ordinary Man" by the Iranian Underground Rock Band "Kiosk", comes the first music video for the song "Roozmaregi(Dailiness)". Copyright (c) 2005 Bamahang Productions.

roozmaregi (dailiness)
Song by Kiosk

Lyrics
خوشبختی یعنی یه مرد خیکی
حساب بانکی ماشین مشکی
ازدواج شکل یه زن چاق
دسپخت عالی جهیزیه کامل
خانواده یعنی چند تا بچه لوس
آخر هفته جاده چالوس
عشق یعنی دختر شریک بابا
عروسی که کردی بیا سهمتو بردار
اینه معنی روزمرگی
گم شدیم تو پیچ و خم زندگی
موفقیت یعنی قبولی تو کنکور
رفتن به کانادا با رشوه و پول
معروفیت یعنی یه عکس و امضا
از مهران مدیری رضایه گلذار
اخبار یعنی نشربه زرد
شادمهر فرار کرد هدیه شوهر کرد
پول یعنی فلسفه وجودی
اگه داری هستی نداری هیچ وقت نبودی
اینه معنی روزمرگی
گم شدیم تو پیچ و خم زندگی
تفریح یعنی سریال بی مزه
فوتبال دیمی ساندوچ بد مزه
ای داد از روزمرگی
مشغولیت یعنی ماشین سواری
شهرک به بالا جردن به پایین
گم شدیم تو پیچ و خم زندگی
شخصیت یعنی گوشی موبایلت
آدرس خونت یا مارک رو شلوارت
خوشبختی یعنی یه مرد خیکی
خوشبختی
آه
روز مرگی

موسیقی و هنر