Skip to main content
۳۳۴ بازدید

  • -SaKuRa-

قتل این بار فجیح و دردناک

Lion Prodaction
Lion Prodaction
منتشر شده در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

بررسی روانشناسی و تخصصی جرائم خاص در پلیس آگاهی تهران بزرگ , گفتگو با مردی که بعد از ۱۸ سال رابطه، جان زنی را گرفت و بدنش را به چندین ...