در حال بارگذاری ویدیو ...

بیزتاکس 5: مقایسه کسب و کار در ایران و آلمان

برنامه گفتگومحور بیزتاکس
برنامه گفتگومحور بیزتاکس

این پنجمین قسمت از برنامه بیزتاکس است. در این قسمت از بیزتاکس، احمد میرخانی مهمان سید حمیدرضا عظیمی است تا با هم پیرامون «کسب و کار در ایران و آلمان» گفتگو کنند.
آقای میرخانی با 15 سال سابقه ارائه مشاوره مالی در آلمان، تجربیاتی از فضای کارمندی و کسب و کار در آلمان می‌گوید و همچنین شواهدی (کیس) از فولکس واگن و آمارهایی از دولت فدرال آلمان پیرامون فضای کسب و کار این کشور ارائه میشود.
این برنامه 17 دقیقه 29 ثانیه است و با حمایت علمی انجمن مدیریت کسب و کار ایران و همکاری آموزشگاه پیانو پدال که فضای ضبط ویدئو را در سالن تخصصی خود ارائه کردند، تقدیم شما می‌کنیم.

https://biztalks.ir

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

بیزتاکس 5: مقایسه کسب و کار در ایران و آلمان

۱ لایک
۰ نظر

این پنجمین قسمت از برنامه بیزتاکس است. در این قسمت از بیزتاکس، احمد میرخانی مهمان سید حمیدرضا عظیمی است تا با هم پیرامون «کسب و کار در ایران و آلمان» گفتگو کنند.
آقای میرخانی با 15 سال سابقه ارائه مشاوره مالی در آلمان، تجربیاتی از فضای کارمندی و کسب و کار در آلمان می‌گوید و همچنین شواهدی (کیس) از فولکس واگن و آمارهایی از دولت فدرال آلمان پیرامون فضای کسب و کار این کشور ارائه میشود.
این برنامه 17 دقیقه 29 ثانیه است و با حمایت علمی انجمن مدیریت کسب و کار ایران و همکاری آموزشگاه پیانو پدال که فضای ضبط ویدئو را در سالن تخصصی خود ارائه کردند، تقدیم شما می‌کنیم.

https://biztalks.ir

علم و فن آوری