Skip to main content
۱,۳۷۲ بازدید

  • لبخند بزن
  • ڔۏڿڪ...*آنلاینم*
  • سیدحامد۷۲ (پازل ظهور در حال تکمیل است. اندکی صبر سحر نزدیک است.) (#آتش_به_اختیار)
  • raha...m
  • افسر جنگ نرم  (# آتش_به _اختیار)

شیوۀ تغییر نظام ایران در یک سریال هالیوودی

سریال آمریکایی «میهن» بدون شک یکی از بارزترین و صریح ترین سریالهای ضد ایرانی و اسلامی در هالیوود است که در آن از عوض کردن نظام ایرانی با ترفندی خاص می گوید.