در حال بارگذاری ویدیو ...

چند نکته ضروری برای چالکو_مشاوره ی واتساپ09138511997_سبزینه مارال یزد

سبزینه مارال - تولید کودهای کشاورزی _ مشاوره واتساپ۰۹۱۳۸۵۱۱۹۹۷

_انتخاب محل مناسب برای احداث چاله ها به فاصله 1 الی 1/5 متر از تنه اصلی درخت در محل سایه انداز می باشد .

2_ تعداد چاله ها 2 تا 4 عدد در اطراف تنه درخت می باشد.

3_بیشتر چاله ها با عمق کمتر٧٠ و سطح ٥٠*٦٠ سانتیمتر می باشد(لازم به ذکر است با توجه به وضعیت بستر درختان و قابلیت اجرا حفر چاله با عمق و عرض نیاز میباشد).


و.....

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

چند نکته ضروری برای چالکو_مشاوره ی واتساپ09138511997_سبزینه مارال یزد

۰ لایک
۰ نظر

_انتخاب محل مناسب برای احداث چاله ها به فاصله 1 الی 1/5 متر از تنه اصلی درخت در محل سایه انداز می باشد .

2_ تعداد چاله ها 2 تا 4 عدد در اطراف تنه درخت می باشد.

3_بیشتر چاله ها با عمق کمتر٧٠ و سطح ٥٠*٦٠ سانتیمتر می باشد(لازم به ذکر است با توجه به وضعیت بستر درختان و قابلیت اجرا حفر چاله با عمق و عرض نیاز میباشد).


و.....