Skip to main content
۱۳۹ بازدید

گردباد در شمال شرق چین جان ۶تن را گرفت و ۲۰۰تن را زخمی کرد

نامه نیوز
کانال تایید شده نامه نیوز
منتشر شده در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۸

ویدئوهای بیشتر https://namehnews.com