Skip to main content
۲,۲۸۲ بازدید

پس آنگاه زمین (شاملو)

The little house of love
The little house of love
منتشر شده در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

" در آخرین روزهای تابستان 1391 زلزله ای در استان آذربایجان شرقی تلفات و خساراتی بر جای گذاشت

من آن زمان در توکیو بودم و بیدرنگ به تهران آمدم و به مناطق مصیبت زده سفر کردم

گزارش و عکسهایم در روزنامه کریستین ساینس مانیتور منتشر شداین عکسها را در مدت چهل ساعت آخر در راه بازگشت به تهران (بعد از یک هفته در روستاهای ویران شده) گرفتمعکسها و نظم و ترتیب آنها بطور کلی دست نخورده هستند فقط تعدادی را از روی فایل اصلی دیلیت کرده ام و به غیر از آن هیچگونه اصلاحی انجام نداده امترجیح میدهم هیچ توضیحی ننویسم با این امید که شما بینندگان گرامی همان داستان و منظوری که من در تصورم بود را برای خود معنا کنیدامیدوارم خودخواهی نکرده باشم که این عمیق ترین و طولانی ترین و عظیم ترین شعر شاملو را بر روی تصویرهای خودم استفاده کرده ام

احساس کردم این مجموعه تصاویرم برای این شعر بینظیر مناسب استدر دیداری که با شاملو داشتم از او در مورد برخی شاهکارهای پیچیده اش پرسیدم و گفتم که درک و باورشان برایم دشوار است

شاملو گفت که در مواردی شبها از خواب بیدار شده و شعری نوشته و دوباره به خواب رفته و فردایش بیاد نمی آورده که خود آن را سروده باشدبه نظرم این شعر اوج و منتهای همان الهام است

این را شگفت آورترین اثر شاملو میدانم و بعد از صدها بار شنیدن هنوز برایم درکش ساده نیست"

افشین والی نژاد