Skip to main content
ITE
۴۳ بازدید

تست زیست شناسی کنکور - تدریس خصوصی زیست شناسی

گروه آموزشی اوربیتال
گروه آموزشی اوربیتال
منتشر شده در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۸

فیلم آموزشی حل تست زیست شناسی کنکور، توسط مدرس و طراح آزمون قلم‌چی، استاد مجتبی عطار، مدرس گروه آموزشی اوربیتال، مجموعه برترین‌های تدریس خصوصی
https://orbital-teacher.com/index.php
https://orbital-teacher.com/profiles.php?id=2