در حال بارگذاری ویدیو ...

ـهَنـوز دوسـتِـش دارَم...

۵۱۶ بازدید
۲۸۴ نظر گزارش تخلف
samaneh:|
samaneh:|

...
.
.
من هنوزم دوستش دارم...
ولی.....دیگه نیست.....
اون رفت....با یه عالمه درد تنهام گذاشت....
بهم گفت...میخواستی ازم استفاده کنی...
گفت تو بین من و عشقم اومدی.....
ولی من....
من فقط...
گناهم این بود ک...
عاشق اون بودم و ... باور نکرد.....
امشب ...
من... یه مرده متحرک...
که دیگه اشک هم نمیریزه...
روی تختم دراز کشیدم....
یه دستم...قرص...یه دستم تیغ...
جلوم یه سرنگ خالی...که پراز هواس...
همیشه همه رو مسخره میکردم که این دیونه بازیا رو درمیاوردن...
نمیدونستم...خودمم به دردش دچار میشم...


کودومو بردارم...؟؟؟کدوم سریعتر راحتم میکنه...فک کنم سرنگ.....
بسته سرنگ رو باز کردم و توش رو پر هوا کردم...یعنی درد داره؟؟...
هرچی هست بهتر از تیر کشیدنه قلبمه ...
سوزن سرنگ رو روی رگم گذاشتم....
چشامو بستم...
همه ی خندهاش...
خوشحالیاش...
لبخنداش...
گریه هاش...
آغوشش...
دستای گرمش...
مثل فیلم از جلوی چشام رد میشن...
سوزن رو بیشتر فشار میدم...
سوزشش توی دستم بیشتر میشه...
آروم فشارش میدم.....
هواش....نفسمو...میگیره...
بدون...اون...بدون...عشق افسانه ایم.....
و این یعنی....پایان من.....

نظرات
Loading...