در حال بارگذاری ویدیو ...

کدوم قوی تره؟ گوجو یا سوکونا؟

مرحوم آنی
مرحوم آنی

طبق گفته ی مانگاکا سوکونا اگه بیست تا انگشت رو هم داشته باشه قوی تره ولی اکثر سایتا میگن گوجو قوی ترین کاراکتر جوجوتسو عه
خودمم میگم گوجو (بخاطر تکنیکش که نمیتونه کسی لمسش کنه و تکنیکای دیگش)

نظرات (۲۷)

Loading...

توضیحات

کدوم قوی تره؟ گوجو یا سوکونا؟

۱۹ لایک
۲۷ نظر

طبق گفته ی مانگاکا سوکونا اگه بیست تا انگشت رو هم داشته باشه قوی تره ولی اکثر سایتا میگن گوجو قوی ترین کاراکتر جوجوتسو عه
خودمم میگم گوجو (بخاطر تکنیکش که نمیتونه کسی لمسش کنه و تکنیکای دیگش)