در حال بارگذاری ویدیو ...

پایش ماهواره ای دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان

rs
rs

پایش ماهواره ای دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان در حال حاضر با استفاده از تصاویر ماهواره ای و با کمک فناوری سنجش از دور در فواصل منظم انجام شده و سطوح آبی آنها استخراج می گردد. آدرس پرتال و اینستاگرام اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران: rs.isa.ir

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

پایش ماهواره ای دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان

۰ لایک
۰ نظر

پایش ماهواره ای دریاچه های مهارلو، طشک و بختگان در حال حاضر با استفاده از تصاویر ماهواره ای و با کمک فناوری سنجش از دور در فواصل منظم انجام شده و سطوح آبی آنها استخراج می گردد. آدرس پرتال و اینستاگرام اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران: rs.isa.ir

علم و فن آوری