در حال بارگذاری ویدیو ...

بیرون آوردن اعداد از جدول ارزش مکانی

Sh Rohani
Sh Rohani

داستان سفر هوایی اعداد و بیرون آوردن اعداد بزرگتر از ده از جدول ارزش مکانی صفحه ۱۰۷ کتاب ریاضی، تم ۱۶

نظرات (۳)

Loading...

توضیحات

بیرون آوردن اعداد از جدول ارزش مکانی

۱ لایک
۳ نظر

داستان سفر هوایی اعداد و بیرون آوردن اعداد بزرگتر از ده از جدول ارزش مکانی صفحه ۱۰۷ کتاب ریاضی، تم ۱۶

آموزش