Skip to main content
تک بلیط
۵۱ بازدید

طرح خدمات و امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا

قطعه نیوز
قطعه نیوز
منتشر شده در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

طرح خدمات و امداد نوروزی گروه خودروسازی سایپا با ۱۷۰۰ امدادگر در سطح کشور از ۲۵اسفند ۹۷ تا ۱۷فروردین۹۸