در حال بارگذاری ویدیو ...

تدریس داوطلبانه

koodakancharity
koodakancharity

متاسفانه ما در کشورمان شاهد بسیاری مناطق محروم هستیم که حتی امکانات ابتدایی برای تحصیل کودکان در آن منطقه فراهم نیست.
کودکان در این مناطق به دلیل نبود امکانات، خیلی کم پیش می‌آید که فرصت درس خواندن پیدا ‌کنند.
اما، با وجود کمبود امکانات و تجهیزات و نبود میز و نیمکت و گاهی حتی معلمی برای تدریس، باز هم هستند کسانی که با مهربانی و بی هیچ چشم داشتی به صورت داوطلبانه به تدریس در این مناطق می‌پردازند و امید به آینده را در قلب کودکان و نوجوانان این مناطق، روشن می‌کنند.

https://koodakancharity.ir/voluntary-teaching/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تدریس داوطلبانه

۰ لایک
۰ نظر

متاسفانه ما در کشورمان شاهد بسیاری مناطق محروم هستیم که حتی امکانات ابتدایی برای تحصیل کودکان در آن منطقه فراهم نیست.
کودکان در این مناطق به دلیل نبود امکانات، خیلی کم پیش می‌آید که فرصت درس خواندن پیدا ‌کنند.
اما، با وجود کمبود امکانات و تجهیزات و نبود میز و نیمکت و گاهی حتی معلمی برای تدریس، باز هم هستند کسانی که با مهربانی و بی هیچ چشم داشتی به صورت داوطلبانه به تدریس در این مناطق می‌پردازند و امید به آینده را در قلب کودکان و نوجوانان این مناطق، روشن می‌کنند.

https://koodakancharity.ir/voluntary-teaching/