در حال بارگذاری ویدیو ...

فیلم کارگاه آموزشی آیین اعتراض به اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا

پژوهشکده حقوق شهردانش
پژوهشکده حقوق شهردانش

فیلم کارگاه آموزشی آیین اعتراض به اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا
مدرس کارگاه: دکتر حسن فضلی
انتشارات شهردانش
سایت پژوهشکده:
www.sdil.ac.ir
تلگرام پژوهشکده:
https://lnkd.in/gviaXKZ
اینستاگرام پژوهشکده:
@shahredanesh
لینک خرید:
https://b2n.ir/x18773
تلفن تماس:
88811581 داخلی 112
اهم سر فصل‌ها:
نگاهی به اصول مربوط به دستور اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا
بررسی مواد مربوط به اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا
موارد شمول دستور اجرا(اسناد و آرا)
نحوه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
شکایت نسبت به دستور
مرجع صالح
نوع خواسته و میزان هزینه‌ی دادرسی
نحوه‌ی توقف اجرا
میزان تامین
طریق اعتراض به عملیات اجرایی
حضور شخص ثالث در صحنه‌ی اجرا
رئیس پژوهشکده:دکتر وحید اشتیاق
#اسناد
#فیلم_آموزشی
#کارگاه_آموزشی
#حقوقیها
#حقوق
#دانشجویان
#دانشجویان_حقوقی
#پژوهشکده_حقوقی_شهردانش
#شهردانش
#وکلا

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فیلم کارگاه آموزشی آیین اعتراض به اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا

۰ لایک
۰ نظر

فیلم کارگاه آموزشی آیین اعتراض به اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا
مدرس کارگاه: دکتر حسن فضلی
انتشارات شهردانش
سایت پژوهشکده:
www.sdil.ac.ir
تلگرام پژوهشکده:
https://lnkd.in/gviaXKZ
اینستاگرام پژوهشکده:
@shahredanesh
لینک خرید:
https://b2n.ir/x18773
تلفن تماس:
88811581 داخلی 112
اهم سر فصل‌ها:
نگاهی به اصول مربوط به دستور اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا
بررسی مواد مربوط به اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا
موارد شمول دستور اجرا(اسناد و آرا)
نحوه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
شکایت نسبت به دستور
مرجع صالح
نوع خواسته و میزان هزینه‌ی دادرسی
نحوه‌ی توقف اجرا
میزان تامین
طریق اعتراض به عملیات اجرایی
حضور شخص ثالث در صحنه‌ی اجرا
رئیس پژوهشکده:دکتر وحید اشتیاق
#اسناد
#فیلم_آموزشی
#کارگاه_آموزشی
#حقوقیها
#حقوق
#دانشجویان
#دانشجویان_حقوقی
#پژوهشکده_حقوقی_شهردانش
#شهردانش
#وکلا

آموزش