در حال بارگذاری ویدیو ...

دستگاه ساشه پودری (فیلم + خرید + قیمت)

دستگاه بسته بندی زاگرس ماشین
دستگاه بسته بندی زاگرس ماشین

دستگاه ساشه پودری چیست؟ چگونه عملکردی دارد؟ دستگاه بسته بندی پودری ساشه چیست؟
دستگاه ساشه برای بسته بندی چه محصولاتی کاربرد دارد؟
https://arianzagrosmachinery.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B4%D9%87/
پر کردن محصول پودری بیشترین مورد استفاده برای توزیع پودر در کیسه ها پرکننده مارپیچ است. این دستگاه پرکننده از یک مکانیسم پیچی بلند برای پخش مقادیر گسسته پودر در هر کیسه استفاده می کند. بسته به اینکه محصول پودری شما دارای جریان آزاد یا جریان غیرآزاد باشد، پیکربندی های مختلف مارپیچ مورد نیاز است.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

دستگاه ساشه پودری (فیلم + خرید + قیمت)

۱ لایک
۰ نظر

دستگاه ساشه پودری چیست؟ چگونه عملکردی دارد؟ دستگاه بسته بندی پودری ساشه چیست؟
دستگاه ساشه برای بسته بندی چه محصولاتی کاربرد دارد؟
https://arianzagrosmachinery.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B4%D9%87/
پر کردن محصول پودری بیشترین مورد استفاده برای توزیع پودر در کیسه ها پرکننده مارپیچ است. این دستگاه پرکننده از یک مکانیسم پیچی بلند برای پخش مقادیر گسسته پودر در هر کیسه استفاده می کند. بسته به اینکه محصول پودری شما دارای جریان آزاد یا جریان غیرآزاد باشد، پیکربندی های مختلف مارپیچ مورد نیاز است.

علم و فن آوری