در حال بارگذاری ویدیو ...

نبرد فرفره های دست ساز والتریک و ونوم دولوس

سازنده
کانال تایید شده سازنده

بر ططبق فیلم های قبلی پس از ساخت مبارزه ای بین دو فرفره ساخت شده و فرفره مبارزات قبل برگژار میشه امیدوارم لذت ببرید.

Https://mxengineer.com

نظرات (۲)

Loading...

توضیحات

نبرد فرفره های دست ساز والتریک و ونوم دولوس

3 لایک
2 کامنت

بر ططبق فیلم های قبلی پس از ساخت مبارزه ای بین دو فرفره ساخت شده و فرفره مبارزات قبل برگژار میشه امیدوارم لذت ببرید.

Https://mxengineer.com

آموزش