Skip to main content
تک بلیط
۳۱,۱۷۲ بازدید

  • Kurt
  • مینی نینجا
  • j.s
  • VGMAG

تاپ 10 قسمت 23

VGMAG
کانال تایید شده VGMAG
منتشر شده در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

چالش 10 سالگی به بازیهای ویدئویی رسید. در این تاپ 10 بازیهای بزرگی که ده ساله شده اند را بررسی کرده ایم.