در حال بارگذاری ویدیو ...

علائم ظهور - انقلاب اعراب

مستندهای ظهور
مستندهای ظهور

انقلاب در کشور های عربی یکی از نشانه های ظهور است که در دوایات بدان اشاره شده است. قیل للصادق (ع) متی فرج شیعتکم فعد اشیاء ثم قال و خلعت العرب اعنتها. هچنین در روایتی دیگر آمده است: الهرب الهرب إذا خلعت العرب أعنتها ...
https://www.almahdyoon.co
کتاب مرگ عبدالله و ضمانت حضور قائم :
https://sadeghshekari.com/death-of-abdullah-and-qaem/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال