در حال بارگذاری ویدیو ...

[릴레이댄스] 스트레이 키즈(Stray Kids) - My Pace

۱۲۰ بازدید
۰ نظر
گزارش تخلف
Stay -heli
Stay -heli

[릴레이댄스] 스트레이 키즈 - My Pace
[Relay Dance] Stray Kids - My Pace

보는 내내 입꼬리 광대까지 올라감ㅋㅋㅋ
스키즈 이렇게 귀엽고 비글거리기있냐ㅠㅠ
춤은 또 왜이렇게 잘춰? 노래는 또 왜 좋아?
하,,,, 오늘도 스트레이키즈한다,,,

#릴레이댄스 #RelayDance

More from #M2? :D

Facebook: https://www.facebook.com/MnetM2/
Twitter: https://twitter.com/M2MPD/
Instagram: https://www.instagram.com/M2MPD/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال