در حال بارگذاری ویدیو ...

تَوَلُدت مُبارَک!

۲۰ نظر گزارش تخلف
?...s
?...s

تَوَلُدِت خِیلی خِیلی مُبارَک باشه عزیز دِل
آرزو میکُنم آرزوهات رَنگ و بویِ حَقیقت بِگیرَند و غَمِت به فَراوانی شادیات کَم باشه و هَمیشه و هَمیشه لَبخندهات جایگزین گریه هات باشند...♡


https://www.namasha.com/Mojy

نظرات (۲۰)

Loading...

توضیحات

تَوَلُدت مُبارَک!

۲۲ لایک
۲۰ نظر

تَوَلُدِت خِیلی خِیلی مُبارَک باشه عزیز دِل
آرزو میکُنم آرزوهات رَنگ و بویِ حَقیقت بِگیرَند و غَمِت به فَراوانی شادیات کَم باشه و هَمیشه و هَمیشه لَبخندهات جایگزین گریه هات باشند...♡


https://www.namasha.com/Mojy