در حال بارگذاری ویدیو ...

جک و محاسبات نیرو هیدرولیک

link kardival
link kardival

جک هیدرولیک یا سیلندر های روغنی عملگر های خطی هیدرولیک هستند
یونیت ها یا همان پاورپک مغذی جک ها هستند
که باتوجه به نیاز طراحی میشونند
برای این که ببینیم جک هیدرولیک چیست و چگونه کار می کند باید با خصوصیات آن آشنا شویم. در واقع جک یا همان سیلندر هیدرولیک دستگاهی به شکل استوانه است که داخل این جک روغن وجود دارد که یک نیرویی روغن را با فشار به یک استوانه ی بزرگ تر منتقل می کند.

https://hydkala.com/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

جک و محاسبات نیرو هیدرولیک

۰ لایک
۰ نظر

جک هیدرولیک یا سیلندر های روغنی عملگر های خطی هیدرولیک هستند
یونیت ها یا همان پاورپک مغذی جک ها هستند
که باتوجه به نیاز طراحی میشونند
برای این که ببینیم جک هیدرولیک چیست و چگونه کار می کند باید با خصوصیات آن آشنا شویم. در واقع جک یا همان سیلندر هیدرولیک دستگاهی به شکل استوانه است که داخل این جک روغن وجود دارد که یک نیرویی روغن را با فشار به یک استوانه ی بزرگ تر منتقل می کند.

https://hydkala.com/%D8%AC%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9/

خودرو و وسایل نقلیه