Skip to main content
۲,۱۸۰ بازدید

  • امید قهرمان Omid Ghahreman

شب های طلایی ماکو

امید قهرمان Omid Ghahreman
امید قهرمان Omid Ghahreman
منتشر شده در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۸

ویدئو مستند شب های طلایی شهر سنگی ماکو توسط امید قهرمان
ماکو شهری که همچون رودخانه ای طلائی در میان کوهها میدرخشد
Omid Ghahreman Adventure Life Maku iran