در حال بارگذاری ویدیو ...

کوسه گنگی: Glyphis gangeticus

۰ نظر گزارش تخلف
بانک اطلاعاتی ماهیان ایران

کوسه گنگی (Glyphis gangeticus / Ganges shark) نام یک کوسهء بسیار کمیاب است، که بعضی منابع مدعی حضور آن در آب‌های ایران هم هستند.
این کوسه تا حدی توان ورود به آب‌های شیرین را هم دارد و بیشتر ساکن نواحی گرمسیری است. از عراق و پاکستان هم گزارش شده است. از شکل دندانش می‌توان برداشت کرد که ماهیخوار است.
بزرگترین نمونه صید شده، کمی بیش از 2 متر بوده است.

■ با کوسهء گنگی در آب‌های ایران بیشتر آشنا شوید:
http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Glyphis-gangeticus.html

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کوسه گنگی: Glyphis gangeticus

۰ لایک
۰ نظر

کوسه گنگی (Glyphis gangeticus / Ganges shark) نام یک کوسهء بسیار کمیاب است، که بعضی منابع مدعی حضور آن در آب‌های ایران هم هستند.
این کوسه تا حدی توان ورود به آب‌های شیرین را هم دارد و بیشتر ساکن نواحی گرمسیری است. از عراق و پاکستان هم گزارش شده است. از شکل دندانش می‌توان برداشت کرد که ماهیخوار است.
بزرگترین نمونه صید شده، کمی بیش از 2 متر بوده است.

■ با کوسهء گنگی در آب‌های ایران بیشتر آشنا شوید:
http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Glyphis-gangeticus.html

حیوانات و طبیعت