در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش فهرست بها برق-تشریح فصل چراغ های داخلی غیر صنعتی

sevdaa_edu
sevdaa_edu

*کاملترین دوره تحلیل و بررسی فهرست بها تاسیسات برقی 1401
**مهندس هادی قره داغی
***بررسی و تحلیل
✔️ دستورالعمل کاربرد
✔️کلیات
✔️بررسی و تحلیل مقدمه فصول
✔️بررسی و تحلیل مصالح پایکار
✔️بررسی و تحلیل آیتم های قیمت جدید و......

+++لینک مشاهده ویدئوهای آموزشی بیشتر+++
https://sevdaa.ir/product/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آموزش فهرست بها برق-تشریح فصل چراغ های داخلی غیر صنعتی

۰ لایک
۰ نظر

*کاملترین دوره تحلیل و بررسی فهرست بها تاسیسات برقی 1401
**مهندس هادی قره داغی
***بررسی و تحلیل
✔️ دستورالعمل کاربرد
✔️کلیات
✔️بررسی و تحلیل مقدمه فصول
✔️بررسی و تحلیل مصالح پایکار
✔️بررسی و تحلیل آیتم های قیمت جدید و......

+++لینک مشاهده ویدئوهای آموزشی بیشتر+++
https://sevdaa.ir/product/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3/

آموزش