در حال بارگذاری ویدیو ...

تبلیغ اتومبیل مزدا در دهه پنجاه خورشیدی

۰ نظر گزارش تخلف
صفربوک
صفربوک

در این آگهی زنده یاد فرزانه تأئیدی از بازیگران زن موفق دهه پنجاه خورشیدی بازی کرده است.
> کارگردان "بهروز به نژاد" همسر ایشان می باشد!

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.