در حال بارگذاری ویدیو ...

تعریف جدید موزه از نگرش ایکوم

آزمون گردشگری اینترنشنال | Quiz Tourisme International
آزمون گردشگری اینترنشنال | Quiz Tourisme International

تعریف جدید موزه از نگرش ایکوم .

ایسنا .

شورای بین المللی موزه ها یا همان (( ایکوم )) در آخرین اجلاسِ عمومی خود که دوم شهریور 1401 در شهر پراگِ جمهوری چک بر گزار شد ، تعریف جدیدی از موزه را به رأی گذاشت که با ۹۲ درصد به تصویب رسید .

پیش از این ، طبق تعریف ایکوم ، موزه مؤسسه ای دائمی و بدون داشتنِ اهدافِ مادی تعریف شده بود و حالا با در نظر گرفتن تحولات جامعه ی جهانی ، تعریف این نهاد فرهنگی و تاریخی نیز تغییر کرده است .

تعریف جدید (( موزه )) چیست و چه تفاوتی با گذشته دارد ؟

سید احمد محیط طباطبایی ( رییس کمیته موزه های ملی ایران ) ( ایکوم ) .

موزه یک نهاد غیر انتفاعی و دائمی در خدمت جامعه است که به تحقیق ، جمع آوری و نگه داری ، تفسیر و نمایش میراث ملموس و نا ملموس می پردازد .

موزه ها برای عموم باز ، در دسترس و فراگیر هستند .

تنوع و پایداری را تقویت می کنند .

آن ها به ورت اخلاقی و مشارکت جوامع فعالیت می کنند و با هم ارتباط بر قرار می کنند و تقریبا تجربیات متنوعی رو برای آموزش ، لذت ، تامل و به اشتراک گذاشتن دانش ارایه می دهند .

International Council of Museums .

شورای بین المللی موزه ها .

https://www.namasha.com/v/n9UUhVHT/ .

https://www.namasha.com/amp/n9UUhVHT/ .

آزمون گردشگری اینترنشنال | Quiz Tourisme International .

https://www.namasha.com/quiztourisme/ .

https://www.namasha.com/tourisme/ .

https://www.namasha.com/international/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/playlists/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/followers/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/likes/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/about/ .

http://international.quiztourisme.ir/ .

http://international.quiztourisme.ir/posts/ .

نظرات (۴)

Loading...

توضیحات

تعریف جدید موزه از نگرش ایکوم

۱۹ لایک
۴ نظر

تعریف جدید موزه از نگرش ایکوم .

ایسنا .

شورای بین المللی موزه ها یا همان (( ایکوم )) در آخرین اجلاسِ عمومی خود که دوم شهریور 1401 در شهر پراگِ جمهوری چک بر گزار شد ، تعریف جدیدی از موزه را به رأی گذاشت که با ۹۲ درصد به تصویب رسید .

پیش از این ، طبق تعریف ایکوم ، موزه مؤسسه ای دائمی و بدون داشتنِ اهدافِ مادی تعریف شده بود و حالا با در نظر گرفتن تحولات جامعه ی جهانی ، تعریف این نهاد فرهنگی و تاریخی نیز تغییر کرده است .

تعریف جدید (( موزه )) چیست و چه تفاوتی با گذشته دارد ؟

سید احمد محیط طباطبایی ( رییس کمیته موزه های ملی ایران ) ( ایکوم ) .

موزه یک نهاد غیر انتفاعی و دائمی در خدمت جامعه است که به تحقیق ، جمع آوری و نگه داری ، تفسیر و نمایش میراث ملموس و نا ملموس می پردازد .

موزه ها برای عموم باز ، در دسترس و فراگیر هستند .

تنوع و پایداری را تقویت می کنند .

آن ها به ورت اخلاقی و مشارکت جوامع فعالیت می کنند و با هم ارتباط بر قرار می کنند و تقریبا تجربیات متنوعی رو برای آموزش ، لذت ، تامل و به اشتراک گذاشتن دانش ارایه می دهند .

International Council of Museums .

شورای بین المللی موزه ها .

https://www.namasha.com/v/n9UUhVHT/ .

https://www.namasha.com/amp/n9UUhVHT/ .

آزمون گردشگری اینترنشنال | Quiz Tourisme International .

https://www.namasha.com/quiztourisme/ .

https://www.namasha.com/tourisme/ .

https://www.namasha.com/international/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/playlists/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/followers/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/likes/ .

https://www.namasha.com/quiztourisme/about/ .

http://international.quiztourisme.ir/ .

http://international.quiztourisme.ir/posts/ .

اخبار و سیاست