در حال بارگذاری ویدیو ...

چالش صوفی

۱۸ بازدید
Vampire
Vampire

چالش حوصله صوفی


1 من کلمه میگم و تو یک کلمه مربوط بهش بگو جوری که یه جمله در آخر بسازی ..

× پول= نباشه از گشنگی مردی

×آسمان= الودست انگار لحاف کُرسی کشیدن روش

×جاده= با این دوست با اون دوست تو جاده چالوس داریم بوق میزنیم کورس میزاریم با یک اتوبوس ( در گیر اونایم که دارن با ریتم می خوانن)

× عشق= یه تپه ای هست که هر الاغی ازش بالا میره

×دریا= زیباست

× قلب= م داره تاپ تاپ میزنه

2 در دو یوال زیروعکس العملت بگو ؟؟؟

×داری شب تو جاده راه میری یهو شخصیت مورد علاقه ات ظاهر میشه بوست میکنه و ناپدید میشه= من شب تو جاده چیکار می کنم ؟

× تو بازار جلو همه بگوزی= وای می سم اگه کسی حرف زد میگم در کرده خبر کرده 0~0

3 جمله را ادامه بده ؟؟

×نصف شبی بیدار میشی آب بخوری وقتی میری آشپزخانه و در یخچال باز میکنی= وقتی باز شد با پارچ اب می خورم XD


× دنیا بدون من = شبیه قورمه سبزی بدونه سبزیه


میدونم چرته و کمه ولی گفتم برای حوصله مون که سر نره... خوشت اومد ؟؟اهوم از مال من بهتر بود

نظرات
Loading...