در حال بارگذاری ویدیو ...

فیلم خورده شدن طلا توسط جیوه

مگنت 98
مگنت 98

فیلم خورده شدن طلا در جیوه. یک ورق نازک طلا در چند قطره جیوه مایع حل و خورده می‌شود.
آدرس مطلب کامل:
https://magnet98.ir/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%DB%8C%D9%88%D9%87/

منبع:
https://www.youtube.com/watch?v=BN3DGCgDls4

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فیلم خورده شدن طلا توسط جیوه

۰ لایک
۰ نظر

فیلم خورده شدن طلا در جیوه. یک ورق نازک طلا در چند قطره جیوه مایع حل و خورده می‌شود.
آدرس مطلب کامل:
https://magnet98.ir/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%DB%8C%D9%88%D9%87/

منبع:
https://www.youtube.com/watch?v=BN3DGCgDls4