در حال بارگذاری ویدیو ...

17 جمع بندی:اگردراقیانوس هیجانات نامطلوب گیرافتادیم،نیاز داریم درافق ساحل اهدافی بگذاریم،حرکت به سمت این اهداف ماراخوشحال می کند

۰ نظر گزارش تخلف
فرهنگ رفتاری و خودشناسی (شماره ۵)
فرهنگ رفتاری و خودشناسی (شماره ۵)

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

17 جمع بندی:اگردراقیانوس هیجانات نامطلوب گیرافتادیم،نیاز داریم درافق ساحل اهدافی بگذاریم،حرکت به سمت این اهداف ماراخوشحال می کند

۰ لایک
۰ نظر