در حال بارگذاری ویدیو ...

تفاوت های افراد ثروتمند و افراد متوسط – بخش دوم

آگاه باشیم
آگاه باشیم

انسان های عادی همیشه به دنبال رویاهای فضایی هستند. البته رویا همیشه خوب بوده است و بخشی از شادی انسان ها است اما رویا با رویای فضایی تفاوت زیادی دارد. رویای فضایی یعنی فرد آرزو کند که در یک شب ثروتمند شود یا فرد ناشناسی برای او میلیون ها پول به حسابش واریز کند.
https://goo.gl/Mj7Jvo

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تفاوت های افراد ثروتمند و افراد متوسط – بخش دوم

0 لایک
0 کامنت

انسان های عادی همیشه به دنبال رویاهای فضایی هستند. البته رویا همیشه خوب بوده است و بخشی از شادی انسان ها است اما رویا با رویای فضایی تفاوت زیادی دارد. رویای فضایی یعنی فرد آرزو کند که در یک شب ثروتمند شود یا فرد ناشناسی برای او میلیون ها پول به حسابش واریز کند.
https://goo.gl/Mj7Jvo

آموزش